Nieuwsbrief april 2020

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven voor deelname aan buurtmolen Tzum. Bedankt voor uw deelname en interesse. Middels deze nieuwsbrief zullen wij u met regelmaat op de hoogte houden van de alle ontwikkelingen rond Buurtmolen Tzum.
Uw aanmelding is een eerste stap. Samen gaan we de komende periode zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken in de postcodegebieden: 8801, 8802, 8804, 8805, 8806, 8807, 8813, 8814, 8842, of 8861 Tzum. Franeker, Harlingen centrum, Achlum, Herbaijum, .. Hiermee hopen wij in juli het gewenste aantal leden te behalen en ook verdere concrete stappen te kunnen zetten.

Samen bereiken we meer


De wereld staat op zijn kop en komt tot stilstand. Het zijn verwarrende en
moeilijke tijden. Maar één ding wordt door het coronavirus inmiddels duidelijk, we kunnen deze crisis alleen oplossen door het samen te doen. Laat dat ook een positief voorbeeld zijn voor de gewenste energietransitie.
Hoewel voor veel mensen de klimaatproblemen naar de achtergrond orden gedrongen, zullen we daar straks weer hard mee aan de slag moeten. We hopen dat we de klanten- en ledenwerving voor ons buurtmolen project op een creatieve wijze verder vorm kunnen geven nu door corona perikelen persoonlijke contacten vrijwel niet meer mogelijk zijn. Want dat is nodig, voldoende leden om samen ons windmolen project te realiseren. Vraag uw buren, familie en kennissen om mee te doen, het levert geld op zonder te investeren en draagt bij aan een groene stroomproductie en leefomgeving.

Marktontwikkelingen

De Corona crisis raakt ons allemaal. Ook heeft het impact op de energievraag en olieprijzen. Dit betekent dat lopende energiecontracten wellicht duurder zijn dan die nu worden aangeboden. Nu switchen is nog aantrekkelijker. (aanbod Buurtmolen/GC)!

Planning

We zijn gestart met een planning die ook nu minder zeker is door omgevingsfactoren, o.a corona perikelen, vergunningprocedure, levertijd windturbine en aansluiting op stroomnet. We volgen voor alsnog de huidige planning, maar indien nodig zal deze worden bijgesteld. De planning ziet er als volgt uit:

Wervingscampagne, ook u kunt helpen

Persoonlijk contact vinden wij erg belangrijk. Helaas is dit door de corona crisis een stuk lastiger. Fysieke informatiebijeenkomsten en persoonlijke afspraken kunnen we momenteel niet inplannen. Gelukkig is er tegenwoordig technologie die ons kan helpen toch zo persoonlijk mogelijk met u in contact te komen en te blijven. Van fysieke informatiebijeenkomsten zullen wij overschakelen naar webinars, informatieve online bijeenkomsten waar u zich voor kunt aanmelden en tevens ook uw vragen kunt stellen. Daarnaast zullen wij middels social media en lokale nieuwsbladen de werving voortzetten.

Webinar agenda

De data voor de webinars zullen z.s.m. op de website
worden geplaatst, zodat u zich hiervoor kunt inschrijven.
Denk hierbij ook aan uw buren, collega’s, vrienden en
familie die het wellicht interessant vinden om hier meer
over te weten.
Link naar website/Facebook/link naar eerste webinar
h#ps://www.facebook.com/Buurtmolen-Tzum (moet nog
ac=ef)

Wie kunt u benaderen voor vragen?

Komende periode zullen wij u via de website, en de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, onderstaande personen kunt u altijd benaderen.