Nieuwsbrief juli 2020

April – juli voortgang Ineens is het dan alweer juli. De tijd staat niet stil en het is dan ook een goed moment om een update te delen. Corona heeft voor de nodige uitdagingen gezorgd in ons project. Zo hebben we geprobeerd informatie te delen via webinars. Helaas leverde dit niet het gewenste resultaat. Al snel merkten we dat echt, persoonlijk contact, het beste is. En ja hoe doe je dat als juist dat nu
even niet kan? Een lastige! Via de mail hebben we geprobeerd zo goed mogelijk alle vragen te beantwoorden. In de tussentijd zijn we actief op Facebook en hebben we opvallende jassen en shirts waarmee we toch zichtbaar zijn. Zo hebben we in Tzum geholpen met het ophalen van het oud papier.

Vrijwilligers Harry & Aart in gesprek met dhr. Politiek uit Tzum.

Inmiddels hebben we ook met het huidige bestuur weer een echte vergadering, op afstand, in het echt gehad en hebben we plannen klaar. Want dat is nodig, de tijd dringt. We hebben de planning aangepast, maar 1 oktober is wel de nieuwe definitieve datum. Voor 1 oktober hebben we 500 aanmeldingen nodig om ervoor te zorgen dat het project door kan gaan. Momenteel staat de teller op 95. Zoals u begrijpt hebben we nog een lange weg te gaan. Ook uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken.

Via de website kunt u zien hoe we er voor staan. www.buurtmolentzum.nl


Kent u mensen die wellicht geïnteresseerd zijn? Verwijs ze naar de website en laat ze gerust contact met ons opnemen. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar er zijn echt alleen maar voordelen.

Provinciale subsidie en doelen

We hebben kort geleden te horen gekregen dat de provincie een flinke Leader+ subsidie aan ons buurtmolenproject heeft toegekend en dat we gebruik kunnen maken van een provinciaal financieringsfonds. Dat zijn financieel mooie opstekers en geeft aan dat de provincie Fryslân ons project waardevol vindt. Nodig, want we willen niet alleen goedkope groene energie produceren, maar ook projecten ter voor versterking van leefbaarheid, duurzaamheid en Mienskip in Tzum en regio ondersteunen. Zoals verenigingen en projecten in Tzum dat de afgelopen 25 jaren gewend waren via stichting MAST. Verenigingen in Tzum hebben rond de jaarwisseling van Stichting Mast een bijdrage ontvangen. Een mooi voorbeeld dit voorjaar is de aanschaf van waterpompen op zonne-energie voor de ontwikkeling van plasdras-gebied(en) voor weidevogels. De breedte van onze duurzame coöperatiedoelstellingen maakt ons buurtmolenproject uniek en wordt een voorbeeld voor andere energiecoöperaties! Zie onze pitch voor de subsidie met een samenvatting van de doelen. https://youtu.be/BbG8Dv2Ir-Y

Postcoderegeling

Ons Buurtmolenproject kent een investering van circa € 1,2 miljoen en zal grotendeels gefinancierd worden door een provinciaal Fonds (FSFE) en de zogenaamde ‘Postcoderegeling’. Iedereen in de postcodegebieden 8801, 8802, 8804, 8805, 8806, 8807, 8813, 8814, 8842 en 8861 mag lid worden van onze coöperatie TOER U.A. Deze postcoderegeling maakt het mogelijk voor coöperatieleden om energiebelasting op elektriciteit terug te krijgen niet te hoeven betalen. Dat is meer dan een slok op de borrel en maakt het heel ons Buurtmolenproject zo aantrekkelijk. Echter, de postcoderegeling wordt op 1 januari 2021 vervangen door een nieuwe en waarschijnlijk ongunstiger regeling. We proberen nog gebruik te maken van de huidige regeling, maar dan moeten we zo snel mogelijk leden werven, en de nieuwe windmolen bestellen en plaatsen.

Komende activiteiten

De eerst volgende activiteit is een spreekuur in Tzum op vrijdagavond. De datum en tijd zullen bepaald worden aan de hand van de animo. Dit zal t.z.t.
worden uitgebreid naar de andere dorpen/steden. Kent u mensen in uw omgeving die hier belang bij hebben, of heeft u zelf nog vragen over Buurtmolen Tzum? Geef dit door via: info@toer.frl Geef hierbij aan met hoeveel personen u komt (max 2.), wat uw vraag is, en welke vrijdag uw voorkeur heeft.

Eind augustus en september, na de vakantieperiode, gaan we extra aan de weg timmeren om ervoor te zorgen dat we de 500 gaan behalen.

Team Buurtmolen Tzum

Alles wat er gebeurd rondom de ontwikkeling van Buurtmolen Tzum wordt mogelijk gemaakt door enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met Sander van Schaik van Greenchoice.

De vrijwilligers van links naar rechts. Johannes de Schiffart, Govert Geldof, Willemke Schurer, Jan de Boer, Bart Yntema, Jikke Terpstra, Aart Dijkstra en Harry Benders. Ontbrekend: Sander van Schaik (Greenchoice) Foto: Lieuwe Bosch