Nieuwsbrief oktober 2020


In juli heeft u onze laatste nieuwsbrief ontvangen. Tijd voor een update, want er is veel gebeurd afgelopen periode.  Intussen is er meer duidelijkheid over een nieuwe postcoderegeling. In deze nieuwsbrief nemen we u mee in de ontwikkelingen en wat dat nu betekent voor de toekomst.

Vrijwilligers en Buurtambassadeurs in actie voor 500 leden werven
In september hebben wij diverse wervingsacties uitgevoerd. Het aantal deelnemers is daarbij van ruim 100 naar 300 deelnemers gestegen. Daarvan komen er ongeveer 120 uit Tzum en 180 uit de regio. Een mooi begin naar de 500.  
Allereerst onze complimenten voor een ieder die zich de afgelopen periode heeftingezet voor de Buurtmolen. Voor het verspreiden van flyers, plaatsen van raamposters, huis-aan-huis-bezoeken in Tzum en andere manieren van promotie om coöperatieleden te werven.

Er is gekozen voor Buurtambassadeurs omdat die de mensen in de straat of buurt kennen, en op zijn of haar manier ook graag een steentje aan ons Buurtmolenproject bij willen dragen. Via informatiebijeenkomsten kon iedereen gevoed worden met de projectinformatie die belangrijk is om te weten en uit te dragen. Vaak zijn er vragen van bewoners die anders onbeantwoord blijven. Een mooie ontwikkeling en tot dusver met succes! Ook komen hier weer bruikbare tips uit waar we met z’n allen weer van kunnen leren.
Bij de huisbezoeken in Tzum is gebleken dat een klein deel van de inwoners zich al heeft aangemeld of dat aan de deur direct wil doen. Een derde deel van de bewoners wil er nog over nadenken, een derde deel heeft of wil zonnepanelen plaatsen en zijn daarom afwachtend (nieuwe Postcoderoos-Subsidieregeling) en een derde deel wil er niets van weten. Met de nieuwe Postcoderoosregeling op komst, gaan wij opnieuw langs de deuren, er kunnen geen bezwaren voor deelname meer zijn! 

Nieuwe Postcoderoosregeling
De huidige Postcoderoosregeling met Verlaagd energiebelastingTarief (PCR-VT) wordt per 1-1-2021 gewijzigd in een subsidieregeling met prijsgaranties van het Rijkvoor 15 jaren (PCR-Subsidie). Het eindadvies is naar het Ministerie van EZK gestuurd en meestal wordt dat overgenomen. De komende maand(en) verwachten wij een definitieve publicatie van het ministerie van EZK. Wel moeten we wachten op het openstellen van de nieuwe subsidieregeling, helaas waarschijnlijk tot mei 2021.

Consequenties voor BuurtmolenTzum
Het eerder door ons voorspelde voordeel van de huidige PCR-VT van ca. € 0,07/kWh oftewel gemiddeld € 150/jaar per lid. vervalt. Voor ons is belangrijk dat het nieuwe subsidie-/garantietarief voldoende hoog is om onze BuurtmolenTzum rendabel en ‘risicoloos’ te exploiteren. Door inspraakronden van experts, waar Aart Dijkstra aan mee heeft gewerkt, ziet het eindadvies met hogere garantietarieven er nu goed uit. Naast vergoedingen aan een omgevings-/dorpsfonds en omwonenden van de windmolen, blijft er naar verwachting een winst over voor elk coöperatielid van € 60 tot €80 per jaar.

Wat voor ons en jullie van belang is, dat in de nieuwe PCR-Subsidie de voorwaarden voor deelname aan een energiecoöperatie erg zijn versoepeld.‘Iedereen’, zowel particulieren als bedrijven, kunnen zonder investeringen, contributies en risico’s nu lid worden van coöperatie TOER U.A. Ook eigenaren van zonnepanelen op hun dak. We zijn 500 coöperatieleden nodig, niet meer. Met de versoepelde regels moeten die 500 deelnemers lukken voor december. ‘Wie eerst komt, die eerst maalt…’

Verplicht overstappen naar onze samenwerkingspartner en duurzame energieleverancier Greenchoice is in de nieuwe PCR-Subsidieregeling niet meer nodig. Deelnemers die hebben aangegeven te zijner tijd / per opgegeven datum klant te willen worden van Greenchoice, zullen wij dit jaar benaderen of ze daar nog achter staan en of dat bij Greenchoice geregeld moet worden. Overigens blijven wij van mening dat Greenchoice als één van de meest duurzame energieleveranciers met concurrerende energietarieven, een goede keus is. Overstappen naar Greenchoice loont meestal ook omdat de energietarieven nu historisch laag zijn. En als samenwerkingspartner helpt zij ons bij ons Buurtmolenproject. Ook biedt zij onze toekomstige leden die Greenchoiceklant zijn, een coöperatiekorting van 2 €cent/m3 gas en 0,5 €cent/kWh. Gemiddeld voordeel per lid wordt dan circa € 50 per jaar. 
Voor deelnemers die zich via de website van BuurtmolenTzum inmiddels als klant bij Greenchoice hebben aangemeld, hoeven daar geen spijt van te hebben.     

Conclusie: ondanks dat de deelnemersteller nu rond 300 leden staat:  WE GAAN DOOR!

Samen met u, Buurtambassadeurs en vrijwilligers gaan we dus door! Er staat al een vervolgbijeenkomst voor de Buurtambassadeurs op 20 oktober gepland. We gaan verder met mailingen, reclames,persoonlijke adviezen, pleinacties en andere activiteiten, rekening houdend met de huidige coronamaatregelen. Op naar de 500!

Planning
 

PeriodeActiviteiten
Tot januari 2021           Ledenwerving TOER U.A. (500) + Vergunning- en financieringsprocedures
December 2020Publicatie nieuwe Postcoderoosregeling-Subsidie (PCRS) door het ministerie van EZK
December 2020Besluitvorming project BuurtmolenTzum / GO
Mei 2021
September 2021
April 2022
Openstelling nieuwe subsidieregeling PCRS, indienen aanvraag BuurtmolenTzum 
Toekenning subsidie via PCRS + opdrachten aan leveranciers (windturbine e.d.)
Start bouwwerkzaamheden
Juli 2022Opening en start stroomproductie BuurtmolenTzum

Onze planning wordt vooral vertraagd door milieuprocedures (o.a. ecologische onderzoeken), het werven van leden (coronabeperkingen), het in werking treden van een nieuwe subsidieregeling met toekenning aan BuurtmolenTzum en de levertijd van turbine(-onderdelen). Helaas wordt ons en jullie geduld op de proef gesteld. Echter, ‘geduld is een schone zaak…’ 

Vragen? 

Wanneer u vragen heeft, ontvangen wij deze graag via: info@buurtmolentzum.nl