Nieuwsbrief december 2020

Update


In oktober heb je onze laatste nieuwsbrief ontvangen en dus weer tijd voor een update. Door
verandering van de Postcoderoosregeling hebben wij onze websites aangepast en aangevuld.
Hopelijk is het voor iedere sitebezoeker nu duidelijk wat we doen, wat we willen en hoe je als
regiobewoner aan ons windproject mee kunt doen. Er staan inmiddels ook leuke, informatieve
filmpjes en animaties op, te zien onder buurtmolentzum.nl/hetproject
Lees verder en zie hoe jij ons en je zelf kunt helpen met het werven van nieuwe leden.

Nieuwe Postcoderoosregeling


De huidige Postcoderoosregeling met Verlaagd energie-belastingtarief wordt per 1 januari 2021
gewijzigd. Het wordt dan een subsidieregeling met tariefgaranties van het Rijk gedurende 15 jaren
(PCR-Subsidie). Daar krijgen wij met onze BuurtmolenTzum dus mee te maken en wordt het er voor
iedereen nog gemakkelijker van.
Met de nieuwe Postcoderoosregeling zijn er geen belemmeringen meer om mee te doen aan
BuurtmolenTzum / energiecoöperatie TOER U.A. Ieder huishouden en bedrijf in de regio kan straks
gratis lid worden, zonder investeringen, contributies en risico’s. En je mag bij je huidige
energieleverancier blijven, je bent niet meer verplicht om over te stappen naar Greenchoice. En als je
zelf zonnepanelen hebt is dat ook toegestaan. Kortom: als lid krijg je gratis kans op jaarlijkse
winstuitkeringen van minimaal € 50,-, je steunt het dorp Tzum en regio en je laat je van de duurzame
kant zien.

Ledenwerving


Vanaf oktober tot begin december hebben we ruim 150 nieuwe deelnemers bij kunnen schrijven en
staat de teller nu rond 363 deelnemers. Dat in 9 maanden realiseren is een geweldige prestatie.
Landelijk krijgen wij waardering voor ons interessante Buurtmolenconcept en onze marketingacties
voor het werven van coöperatieleden. Nog even volhouden, met nieuwe wervingsacties in januari en
februari gaan we die 500 deelnemers voor 1 april zeker halen.
Actie ‘Leden werven leden’


Bedenk dat als jij, net als alle andere deelnemers aan BuurtmolenTzum, elk minstens 1 nieuwe
deelnemer aanbrengen, wij die 500 gemakkelijk halen. Help ons en vraag je buren, familie, vrienden,
kennissen en collega’s die in onze regio wonen, om mee te doen. Dat scheelt ons veel tijd en is voor
jou toch een kleine moeite? Als blijk van waardering verstrekken we jou als tipgever voor elke nieuw
aangebrachte deelnemer een bonus van € 25,-. Dan moet die deelnemer begin volgend jaar wel
definitief lid worden van coöperatie TOER U.A. Leuk toch, misschien ook iets voor je sport- of
buurtvereniging om de verenigingskas te spekken. ‘Van Postcoderoos naar Postcodeprijs’.
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via buurtmolentzum.nl/lidworden/
en kunnen daarbij aangeven wie hem of haar heeft getipt. Dan ontvangt die de bonus.

Vrijwilligers en Buurtambassadeurs


Onze Buurtambassadeurs hebben in november een extra
brievenbusactie in Tzum uitgevoerd. De nieuwe
postcoderoosregeling heeft vele dorpsbewoners over de streep
gehaald om alsnog mee te doen. Tijdens de bijeenkomst op 16
november jl. werden diverse (media-)tips voor ledenwerving
uitgewisseld. Die gaan we zeker inzetten. Samen op weg naar 500
leden!

Planning voor de komende maanden


In januari en februari gaan we extra acties organiseren om minimaal 500 deelnemers te werven. Ook
jullie bijdragen aan ‘lid werft lid’ en het plaatsen van raamposters, zijn zeer wenselijk.
In februari willen we starten met het officieel inschrijven van de deelnemers als lid van coöperatie
TOER U.A. Daar ontvangen jullie via de mail voortijds berichten en informatie (prospectus) over.
In maart willen we de vergunningen en financiering geregeld hebben.
Rond april gaan we de subsidieaanvraag voor de Postcoderoosregeling indienen en bij goedkeuring
kunnen wij vanaf augustus de bouwopdrachten verstrekken. Alles gericht op de opening van onze en
jullie Buurtmolen in juli 2022.

Nieuwe uitdagingen


Door ons BuurtmolenTzum-project zijn wij via de vereniging van Friese
dorpsmolens ook betrokken bij een provinciale aanpak voor het opwekken van
duurzame energie. De inwoners van de provincie
Fryslân staan voor de uitdaging om in 2030 50% minder van het broeikasgas
CO2 uit te stoten.
Wij werken daar graag aan mee, niet alleen voor het milieu en de natuur, maar
vooral ook om de maatschappelijke en economische kansen die de energietransitie ons kan brengen.
De provincie zal voor juli 2021 bekend maken welke uitvoeringsplannen genomen worden om de
doelen voor 2030 te realiseren. Wellicht zien en horen jullie daar de komende jaren meer over in de
media. Een duurzame wereld gaat ons allen aan.
Vragen of tips?
Als je nog vragen of tips hebt, dan ontvangen wij deze graag via de contactpagina van de
website buurtmolentzum.nl/contact/ of via info@buurtmolentzum.nl.
Wij wensen jullie prettige feestdagen en een gezond en energiek 2021!