Veelgestelde vragen

FAQ

Hiernaast ziet u een aantal veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op.

Voordeel

De stroomkosten worden bepaald door je energieleverancier en zijn vooral afhankelijk van het moment dat je een energieleveringscontract afsluit. Ook of je kiest voor groene stroom uit Nederland en buurt. Je kunt er voor kiezen om klant te worden bij Greenchoice-BuurtmolenTzum en dan je eigen windstroom uit de buurt te gebruiken. Dan krijg je als lid van coöperatie TOER U.A. ongeveer 0,5 €cent korting op de elektriciteitstarieven (en 2 €cent op het  gastarief).

Als je bij je huidige energieleverancier blijft, dan verandert er niets. Wel deel je als gratis lid zonder risico’s in de winst van coöperatie TOER U.A.

Als je overstapt naar Greenchoice-Buurtmolenstroom hangt het financiële voor- of nadeel in jouw situatie af van het energiecontract dat je nu hebt met je huidige energieleverancier. Zodra de Buurtmolen in 2022 gaat draaien, plaatsen we een rekentool op de website waarmee je zelf kunt uitrekenen hoeveel je per maand gaat betalen. Dan kun je zelf de vergelijking en keuze maken. 

Ook als je zelf zonnepanelen hebt, kun je gewoon lid worden van coöperatie TOER U.A. en naar keuze wel of geen klant worden van Greenchoice-BuurtmolenTzum. Dat heeft geen effect op het voordeel wat je kunt hebben wanneer je lid wordt.

Klant worden van Greenchoice

Ja, dat kan. Overigens is Greenchoice één van de meest duurzame en klantvriendelijke energieleveranciers in Nederland met concurrerende energietarieven, met name voor coöperatieleden(kortingen). En helpt Greenchoice coöperatie TOER U.A. (en meer dan 100 andere energiecoöperaties in Nederland) met het realiseren van het BuurtmolenTzum-project. Klant worden van Greenchoice biedt méér dan financiële voordelen. Je kunt kiezen voor een leveringscontract van 1 of 3 jaar. Kies je voor 3 jaar, dan vergoeden zij een eventuele opzegboete bij je huidige energieleverancier.

Ja, dat kan als je woont binnen het genoemde postcodegebied van de Buurtmolen. Meld je aan als lid van BuurtmolenTzum en benut de extra coöperatievoordelen.

Wordt eerst gratis en zonder risico’s lid van coöperatie TOER U.A. Zodra de Buurt-windmolen gaat draaien (in 2022), kun je via deze website overstappen. Als het zover is, ontvang je vanzelf een email met daarin de link naar de overstappagina.

Als je de lokaal geproduceerde stroom wil afnemen kun je ingaan op het aanbod van Greenchoice. Na vier weken na aanmelding op deze pagina ben je ook klant. Greenchoice houdt rekening met een bedenktermijn van 14 dagen. Heb je een vrij opzegbaar contract, dan starten we de energielevering twee weken na afloop van je bedenktermijn.

Ja, bij een driejarig contract kun je de opzegboete van je vorige leverancier bij Greenchoice declareren.

Helaas kan je alleen meedoen met de Buurtmolen als je een kleinverbruik aansluiting hebt (maximaal 3x80A). Dit is door de overheid zo bepaald.

Hoe werkt het

Er zijn in Nederland al veel postcoderoosprojecten georganiseerd, veelal met zonnepanelen. Echter, er zijn nog weinig postcoderoosprojecten gerealiseerd met een windmolen waarbij de deelnemers geen geld hoeven in te leggen. Toevallig is het enige andere Buurtmolenproject in het nabij gelegen Herbaijum. Slim gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief maakt de Buurtmolen mogelijk.

Greenchoice is de afnemer en energieleverancier van de stroom van de Buurtmolen. Greenchoice is een landelijke energieleverancier met ruim 600.000 klanten, verzorgt de administratie en een overzichtelijke energienota.

Wanneer je deel gaat nemen aan BuurtmolenTzum dan ga je twee overeenkomsten aan.

Sowieso als lid met de coöperatie ‘Tzummer Organisatie voor Energie in de Regio’ (TOER) U.A. Hiermee word je mede-eigenaar van de Buurtmolen te Tzum. Anderzijds kun je er voor kiezen om klant te worden van energieleverancier Greenchocie. Je kunt na afloop van de gekozen looptijden de overeenkomsten onafhankelijk van elkaar opzeggen. 

 

Voor vragen over de Buurtmolen te Tzum kun je terecht bij coöperatie TOER U.A. via de contact pagina van deze website. Eventueel kun je meer informatie krijgen of vragen stellen via de eigen website van coöperatie TOER U.A.: www.toer.frl

Coöperatie

Als lid word je gratis en zonder risico’s mede-eigenaar van een windmolen in de omgeving van Tzum. Als lid word je gratis en zonder risico’s mede-eigenaar van een windmolen in de omgeving van Tzum.  

Iedereen kan dus meedoen. Van arm tot rijk. Als lid kun je meebeslissen over het reilen en zeilen van de coöperatie TOER U.A. De leden stellen jaarlijks de jaarrekening en de begroting vast. Ook beslis je mee over de bestemming van de winsten en financiële reserves van de coöperatie. 

Je hoeft niet te investeren (naar keuze mag dat wel) en hoef je geen jaarlijkse contributies te betalen.  Daarmee loop je geen financiële gevaren (U.A. betekent: ‘Uitgesloten Aansprakelijkheid’). Je krijgt wel kans om in de winsten te delen, naar verwachting per lid minimaal € 50,- per jaar.

De gunstige exploitatie van BuurtmolenTzum wordt door jou/anderen als lid/leden mogelijk gemaakt omdat energiecoöperaties via de Postcoderoosregeling subsidie kunnen ontvangen. Voor coöperatie TOER U.A. is die subsidie maximaal als er minimaal 500 leden gecontracteerd zijn.

Begin 2021 worden de statuten, de prospectussen voor lid (en investeerder), de ledenovereenkomst en andere relevante informatie op deze website geplaatst. Aangemelde deelnemers krijgen hier persoonlijke berichten over.

Nee, investeren hoeft niet. Het BuurtmolenTzumproject vergt een investering van ongeveer € 1,2 miljoen. Voor geïnteresseerden bieden we de mogelijkheid om via crowdfunding te investeren. Investeerders dragen ondanks de gunstige businesscase, financiële risico’s. De crowdfunding moet nog nader uitgewerkt worden. Gedacht wordt aan bedragen van € 5.000,- tot € 50.000,- per inlegger,  tegen 4% rentevergoedingen. Leden van coöperatie TOER U.A. krijgen voorrang, daarna regionale/provinciale en tot slot landelijke bewoners. Begin 2021 wordt de prospectus voor investeerders via deze website gepubliceerd en/of worden geïnteresseerden persoonlijk benaderd.

De Buurtmolen is een coöperatieve windmolen waaraan je kunt meedoen, zonder geld in te leggen. Participeren in de Buurtmolen wordt daardoor toegankelijk voor iedereen, van arm tot rijk. Dat komt omdat het windmolenproject gebruik maakt van de Postcoderoosregeling. Hierdoor kan de gehele buurt profiteren van de opbrengsten van de windmolen.

Die komen ten goede aan de leden/eigenaren van coöperatie TOER U.A., de naaste omwonenden van de windmolen en ‘omgevingsfondsen’ voor het dorp Tzum en regio.   

Zo ontstaat er meer draagvlak voor windenergie en medewerking aan de energietransitie.

BuurtmolenTzum

De windmolen komt te staan op de oude locatie van de dorpsmolen in Tzum op Laakwerd bij de Slachtedyk/Lollumerweg.

De planning is juni 2022. Ledenwerving, procedures voor vergunningen, financiering en subsidies moeten eerst doorlopen worden. De levertijd voor een windturbine is momenteel ongeveer 8 maanden.   

Woon je in postcodegebied 8801, 8802, 8804, 8805, 8806, 8807, 8813, 8814, 8842, of 8861? Dan kun je meedoen. Ga je als bestaand coöperatielid later verhuizen binnen of buiten de betreffende postcodegebieden? Dan kun je lid blijven

Helaas kun je dan niet meedoen. De Buurtmolen maakt gebruik van de Postcoderoossubsidie en die vereist dat de deelnemers bij aanvang van het lidmaatschap wonen in een postcodegebied rondom de windmolen.

Er wordt gedacht aan een relatief kleine windmolen met een tiphoogte van 76 meter, een vermogen van 1.000 kW met een gemiddelde stroomopbrengst van gemiddeld 2,8 miljoen kWh. Dat komt overeen met het gemiddelde stroomverbruik van ongeveer 1.000 huishoudens in Noordwest Fryslân.

Ja natuurlijk. Het is een windmolen ván en vóór de buurt! Spreek je buren, familie, vrienden, kennissen en collega’s aan op deze unieke mogelijkheid. Dus iedereen die in het juiste postcodegebied woont is welkom. Zorg dan dat ze zich ook zo snel mogelijk inschrijven voor coöperatielid.

Kijk op de homepage hoeveel inschrijvingen er inmiddels zijn. Coöperatie TOER U.A. wil minimaal 500 leden werven maar er kunnen ook beperkt bewoners op de reservelijst worden bijgeschreven.

Leden van coöperatie TOER U.A. worden al winstuitkeringen en giften in maatschappelijke omgevingsfondsen e.d. in het vooruitzicht gesteld. Het is voor de coöperatie wél belangrijk om zo snel mogelijk 500 leden te werven in verband met subsidieaanvragen. Om in 2021 die 500 coöperatieleden te halen, biedt het bestuur van coöperatie TOER U.A de coöperatiedeelnemers tot die tijd een gratificatie aan ter waarde van € 25,- per nieuw lid welke zij voorgedragen hebben. De gratificaties worden bij realisatie van de BuurtmolenTzum (gepland in 2022) aan de leden-aanbrenger(s) overgedragen. Wellicht een mooie actie voor (buurt-)verenigingen om de verenigingskas te spekken?  

In de Postcoderoossubsidie die vanaf 2021 van toepassing is, kun je coöperatielid (en indien van toepassing Greenchoice-BuurtmolenTzum-klant) blijven als je zowel binnen als buiten het postcodegebied verhuist. Voorwaarde is dat je bij de eerste aanmelding in het betreffende postcodegebied woont.

Initiatiefnemers

Zelf duurzame stroom opwekken en gebruiken kan slimmer. Dat kan als je het samen doet. Via deelname aan de energiecoöperatie TOER U.A., gevestigd te Tzum, profiteer jij ook mee en draag je bij aan de ‘Mienskip’ en de energietransitie (‘van het gas af en minder CO2 uitstoten’) . Coöperatie TOER U.A. is een initiatief van stichting MAST te Tzum (‘dorpsmolen’) en werkt daarbij samen met duurzame energieleverancier Greenchoice. Meer informatie via www.toer.frl.

Greenchoice is een landelijke Greenchoice is een landelijke energieleverancier die sinds 2001 stroom en gas levert aan inmiddels 600.000 klanten. Het is de missie van Greenchoice dat zo veel mogelijk duurzame stroom lokaal opgewekt en ook weer gebruikt wordt. Greenchoice gelooft in de coöperatieve gedachte en maakt met het Buurtmolenconcept participeren in duurzame energie laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

Greenchoice levert altijd duurzaam opgewekte stroom en bosgecompenseerd gas tegen een scherpe prijs aan particulieren en bedrijven, ook de stroom van BuurtmolenTzum. Verre weg het grootste deel van de winst van het bedrijf wordt geinvesteerd in nieuwe duurzame opwek en het ondersteunen van duurzaamheids initiatieven. Greenchoice is volledig in Nederlandse handen.