Over de Buurtmolen

Waarom een Buurtmolen?

In Nederland produceren we steeds meer windenergie. Dat is mooi, maar er moet nog een hoop gebeuren. Er komen steeds meer windmolens bij. Ook steden en dorpen krijgen daarmee te maken. Hoe krijgen we de omwonenden daar nu enthousiast voor? De coöperatieve Buurtmolen is het antwoord.

Omwonenden van een windmolenproject ontvangen meestal een kleine financiële compensatie of krijgen een beperkte deelname aangeboden. Zo krijg je de handen niet op elkaar. Voor meer betrokkenheid zullen de omwonenden mee moeten profiteren, in de vorm van een lagere energierekening. Dan pas draait de windmolen echt voor jou.

Meer betrokken- heid

Rijk of arm, iedereen profiteert

Met de Buurtmolen belandt het voordeel bij de buurt. Voor deelname is een investering vooraf niet nodig. Iedereen kan dus meedoen, van arm tot rijk. Je stapt gewoon over en je ontvangt het laagste stroomtarief van Nederland. Zo winnen we allemaal.

De Buurtmolen, een initiatief van coöperatie TOER en Greenchoice

Coöperatie TOER en Greenchoice zijn van mening dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om eigen duurzame energie te produceren en daar ook financieel voordeel bij te hebben.  Ons gezamenlijk doel is om burgerparticipatie in de energietransitie waar te maken. Samen zetten we onze kennis en netwerk in om deze ambitie te realiseren.


Bestuur Coöperatie TOER.
Van links naar rechts: Johannes de Schiffart, Govert Geldof, Willemke Schurer,
Jan de Boer, Bart Yntema, Jikke Terpstra, Aart Dijkstra (projectleider), Harry Benders