Project mede mogelijk gemaakt door ELFPO subsidie

(https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020.nl)

De nieuwe dorpsmolen wordt mogelijk gemaakt door omwonenden, leden van de coöperatie, participanten, de mienskip!, de SCE-subsidie (garantieprijs per kWh) en de LEADER-subsidie (Provinsje Fryslân en de EU).